6.5.09

Η Τάξη είναι η Αρχή της Αρμονίας

Τάξη είναι η κατάσταση κατά την οποία κάθε τι είναι τακτοποιημένο στη θέση του.
Αν βάλουμε τη ζωή μας ή τα πράγματα σε τάξη, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες μας, αυτό θα μας διατηρήσει αρμονικούς και κυρίαρχους με το περιβάλλον μας.

Κατά τη φιλοσοφική άποψη :

*Όσοι έχουν τακτοποιημένο χαρακτήρα αυτοί έχουν και τακτοποιημένη ζωή*.
(Δημόκριτος από Άβδηρα)

*Να διατηρείς την τάξη και η τάξη θα διατηρήσει εσένα*. (Λατινική ρήση)

*ΤΟ ΓΑΡ ΚΑΛΟΝ ΕΝ ΜΕΓΕΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙ ΕΣΤΙΝ*, δηλαδή το καλό (το ωραίο) εκφράζεται, ως προς το μέγεθος και ως προς την τάξη (πάντα με την Λογική του Μέτρου). (Αριστοτέλης από Στάγειρα) .

*ΤΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ; ΚΟΣΜΟΣ. ΠΑΝ ΓΑΡ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΕΣΤΙ*.
Τι το ωραιότερο; Ο κόσμος. Γιατί οτιδήποτε γίνεται με τάξη, είναι δικό του μέρος .
(Θαλής ο Μιλήσιος) .

*ΑΡΜΟΝΙΗ ΑΦΑΝΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΡΕΙΤΤΩΝ*. Η αφανής αρμονία είναι ανώτερη από τη φανερή (τάξη ορατού, αοράτου). (Ηράκλειτος)

*ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΔΕ ΜΕΙΖΟΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΑΚΟ*. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από την αναρχία δηλαδή την έλλειψη πειθαρχίας και σεβασμού προς τους νόμους μιας οργανωμένης ομάδας (τάξη δικαίου). (Σοφοκλής από Αθήνα)

*ΣΥΓΝΩΜΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΡΕΙΑΣΩΝ*, δηλαδή η συγχώρεση είναι ανώτερη από τη μετάνοια (τάξη ήθους) . (Πιττακός από την Μυτιλήνη)

*Η συγχώρεση είναι ανώτερη από την τιμωρία* (τάξη ήθους). (Ηράκλειτος από Έφεσο)

*Το έμψυχο είναι ανώτερο από το άψυχο* (τάξη όντων μη όντων). (Πλάτωνας από Αθήνα)

*Ωραίο είναι το αξιέπαινο, το λογικό, το χρήσιμο, το πρέπον και το αρμόζον*. (Πλάτωνας)

*Σύμφωνα με την φύση είναι κάτοχος εξουσίας το αρσενικό* (τάξη γένους) . (Πλάτωνας)

*Όπως στον κόσμο η ανατολή έρχεται πριν τη δύση, στη ζωή η αρχή είναι πριν το τέλος και η γέννηση πριν την φθορά* (τάξη φύσης ή φυσική τάξη πραγμάτων). (Πυθαγόρας από Σάμο)

*Η τάξη είναι το πιο καλό και πιο χρήσιμο πράγμα μεταξύ των ανθρώπων*. (Ξενοφώντας από Αθήνα)

*Δεν είναι τίποτε ίσο ανάμεσα στους ανθρώπους*. (Ευριπίδης από Σαλαμίνα)

*Μάθε να τακτοποιείς σωστά τις υποθέσεις του σπιτιού σου*. (Χίλων από Σπάρτη)

*Όλα τα πράγματα ήταν μαζί, κατόπιν ήρθε ο νους και έβαλε τάξη*. (Αναξαγόρας από τις Κλαζομενές)

Κατά τη θρησκευτική άποψη :

*ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΜΟΝΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΣΟΝΤΑΙ ΣΟΥ ΘΕΟΙ ΕΤΕΡΟΙ ΠΛΗΝ ΕΜΟΥ* (τάξη πνευμάτων) (Εντολή της Π. Διαθήκης)

ψυχή προηγείται του σώματος*. (Τάξη Ύλης Πνεύματος) (Ιησούς Χριστός)

Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη απ’ την Αλήθεια. (Ιησούς Χριστός)

*Εν αρχή είναι ο Λόγος* (τάξη Αληθείας ή Ορθού Λόγου). (Βίβλος)

*Τάξει τὰ πάντα διεκοσμήθη καὶ ὁ διακοσμήσας Λόγος. Τάξις συνέχει καὶ τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια· τάξις ἐν νοητοῖς· τάξις ἐν αἰσθητοῖς· τάξις ἐν ἀγγέλοις· τάξις ἐν ἄστροις καὶ κινήσει καὶ μεγέθει καὶ σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα καὶ λαμπρότητι. τάξις ἐν ἡμέρας καὶ νυκτὸς μέτροις καὶ διαστήμασι. Τάξις ἐν στοιχείοις͵ ἐξ ὧν τὰ σώματα· Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο καὶ οὐ παρελεύσεται* (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Η φυσική τάξη ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη.
Οι νόμοι της εκφράζουν την θεϊκή τάξη κι επιβάλλονται σ’ όλη την δημιουργία.

Υπάρχει ένα αρχαίο επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης του Θεού, που πάει ως εξής:
1. Στον κόσμο υπάρχει μία ανεξήγητη αρμονία, μία τάξη και πειθαρχία που παρατηρούμε καθημερινά στις ζωές μας και στις (φυσικές) επιστήμες.
2. Αυτή η τάξη και πειθαρχία του σύμπαντος δεν μπορεί να προέρχεται από ανθρώπινη προαίρεση.

"Πάντα δε ευσχημόνως και κατά τάξιν γενέσθω" (Κορινθ. Α' 14, 40)
(Πρέπει, λοιπόν, ὅλα νά τά κάνουμε "εὐσχημόνως καί κατά τάξιν").

Ας είναι η συμπεριφορά μας «ευσχημόνως και κατά τάξιν», κόσμια και ευπρεπής, και η στάση μας αυτή ας μην είναι επίπλαστη, υποκριτική, προσποιητή, αλλά γνήσια, αληθινή και μόνιμη, διότι στο τέλειο σύστημα ηθικής που μας χάρισε η Άπειρη Αγάπη του Θεού, τα πάντα γίνονται "ευσχημόνως και κατά τάξιν" και αποδίδεται η τιμή σ' αυτόν που την αξίζει.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails Bookmark and Share