29.9.15

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: Ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας που όλοι διαθέτουμε και αγνοούμε

Ενσυναίσθηση είναι η ανθρώπινη ικανότητα συναισθηματικής ταύτισης με ένα άλλο άτομο, που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να βιώνουμε τα συναισθήματα και την άποψη του άλλου.

Με την ενσυναίσθηση μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση ενός άλλου ατόμου, να αναγνωρίσουμε, να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε και να αισθανθούμε αυτό που αισθάνεται. 

Μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του και να αναγνωρίσουμε τα κίνητρά της. Να δούμε δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου. 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Για μια ικανότητα που αν και όλοι διαθέτουμε την αγνοούμε, γι’ αυτό και παραμένει αναξιοποίητη από τους περισσότερους. 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails Bookmark and Share