22.5.09

Το Μάτι του Θεού


Εκπληκτικό το θέαμα
και εξαιρετική η φωτογράφιση
από το διαστημικό τηλεσκόπιο
Hubble της NASA !

Η παραπάνω (δεύτερη) φωτογραφία κυκλοφόρησε σε email,
με τη μορφή ομαδικής αποστολής, με το παρακάτω κείμενο:

"Τhe eye of God
AWESOME!
Dear All
This photo is a very rare one, taken by NASA. This kind of event occurs once in 3000 years.
This photο has done miracles in many lives.
Make a wish… you have looked at the eye of God.
Surely you will see the changes in your life within a day.
Whether you believe it or not, don’t keep this mail with you.
Pass this at least to 7 persons.
This is a picture NASA took with the Hubble telescope.
Called “The Eye of God”.
Too awesome to delete. It is worth sharing".

Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση:

Το Μάτι του Θεού
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ!
Αγαπητοί,
Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ σπάνια, και η λήψη της έγινε από τη NASA.
Αυτό γεγονός εμφανίζεται μια φορά σε 3000 χρόνια.
Η φωτογραφία αυτή έχει κάνει θαύματα σε πολλές ζωές.
Κάνετε μια ευχή… ενώ παρατηρείτε το μάτι του Θεού.
Σίγουρα θα δείτε τις αλλαγές στη ζωή σας μέσα σε μια ημέρα.
Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, μην το κρατήσετε στο email σας..
Στείλτε το τουλάχιστον σε 7 άτομα.
Η φωτογραφία είναι της NASA και λήφθηκε με το τηλεσκόπιο hubble.
Ονομάστηκε «μάτι του Θεού».
Πάρα πολύ εκπληκτική για να την διαγράψετε.
Αξίζει να την μοιραστείτε.


Κυκλοφόρησε, επίσης και μια πιο «επίσημη» εκδοχή
περί του τι αφορά αυτή η φωτογραφία, και είναι η παρακάτω:

The above-displayed image is a real photograph of the Helix Nebula, although it’s technically not a single photograph but rather a composite image formed from several photographs taken by NASA’s orbiting Hubble Space Telescope and a land-based telescope at the Kitt Peak National Observatory near Tuscon, Arizona. This image was NASA’s Astronomy Picture of the Day” for 10 May 2003.
The Helix Nebula does not naturally appear with the colors shown above, however; the tinting of the image is artificial. The picture’s “Eye of God’ appellation is a title coined by an admirer of the photo due to the nebula’s resemblance to a human eye, not something designated by NASA, and the nebula, is also visible all the time, not merely “once in 3000 years”.


Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση:

Η παραπάνω εικόνα είναι μια πραγματική φωτογραφία του νεφελώματος Helix, αν και τεχνικά δεν είναι μια ενιαία φωτογραφία, αλλά μάλλον μια σύνθετη εικόνα που διαμορφώθηκε από διάφορες φωτογραφίες που λήφθηκαν από το νεφέλωμα, βάζοντας σε τροχιά το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA και ένα χερσαίο τηλεσκόπιο στο μεγάλο Eθνικό Παρατηρητήριο Kitt Peak, κοντά στην Tuscon, της Αριζόνα. Αυτή η εικόνα ήταν η «Αστρονομική Φωτογραφία της Ημέρας της NASA» στις 10 Μαΐου 2003.
Το νεφέλωμα Helix δεν εμφανίζεται φυσικά με τα χρώματα που παρουσιάζονται παραπάνω, εντούτοις το βάψιμο της εικόνας είναι τεχνητό. Η ονομασία της εικόνας «το μάτι του Θεού» είναι ένας τίτλος που δόθηκε από έναν θαυμαστή της φωτογραφίας, λόγω της ομοιότητας του νεφελώματος σε ένα ανθρώπινο μάτι, όχι κάτι που υποδεικνύεται από τη NASA, και το νεφέλωμα, είναι επίσης ορατό όλη την ώρα, όχι μόνο «μια φορά σε 3000 έτη».


Πάντως, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στη φωτογραφία.
Την δημοσιεύω να την δείτε όλοι, όσοι, πιθανώς,
δεν την έχετε δει,και για να επισημάνω την υπερβολή
και την εκμετάλλευση ορισμένων θεμάτων από επιτήδειους...
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, επί του θέματος,
επισκεφτείτε τα παρακάτω sites:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails Bookmark and Share