6.4.10

Το δώρο της Ανάστασης

Η Ανάσταση του Χριστού είναι δώρο σε όλο το ανθρώπινο γένος, για να το γευτούμε όλοι, δίκαιοι και άδικοι, πιστοί και άπιστοι, χριστιανοί και αλλόθρησκοι, ορθόδοξοι και αιρετικοί.
Ο Χριστός δεν πέθανε επιλεκτικά για ορισμένους ανθρώπους, αλλά για όλους «εις υπέρ πάντων απέθανεν».
Η Ανάσταση δεν ταυτίζεται με τη σωτηρία μας, όπως συνήθως την εννοούμε, δηλαδή ως απόλαυση του Παραδείσου.
Η δωρεά του Χριστού σε μας δεν είναι απλά και μόνο η κατάργηση του κακού, αλλά η δυνατότητα να αποκτήσουμε τη ζωή Του, να γίνουμε «συγκληρονόμοι Χριστού».
Αυτή τη δωρεά θα την απολαύσουμε όλοι όσοι -με ελευθερία κινούμενοι- με καθαρό λογισμό και αγάπη προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το λόγο Του.  
“Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, 
Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος”.
Η Ανάσταση του Χριστού νίκησε τη φθορά και το θάνατο.
“Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας”. 

Πολύ σημαντικός για το σημείο αυτό είναι και ο Κατηχητικός λόγος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ακούμε κατά την θεία Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα.
Μεταξύ των άλλων λέγεται ότι ο Άδης όταν συνάντησε τον Χριστό "επικράνθη... κατηργήθη... ενεπαίχθη... ενεκρώθη... καθηρέθη... εδεσμεύθη".
Στη συνέχεια λέγεται ότι ο Άδης, με τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό, έλαβε θνητό σώμα και βρέθηκε ενώπιον του Θεού, έλαβε γή-χώμα και συνάντησε ουρανό, έλαβε αυτό που έβλεπε, δηλαδή ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινη φύση, και νικήθηκε από αυτό που δεν έβλεπε, δηλαδή από την θεότητα. Επίσης, στον Κατηχητικό αυτό λόγο λέγεται ότι, με την Ανάσταση του Χριστού ξεπεράστηκαν όλα τα ανθρώπινα προβλήματα.
Κανείς δεν πρέπει να θρηνεί για την φτώχεια και γενικά για την στέρηση των αναγκαίων υλικών αγαθών, γιατί "εφάνη η κοινή Βασιλεία".
Κανείς δεν πρέπει να οδύρεται για τα αμαρτήματα που διέπραξε, γιατί "συγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε".
Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο, γιατί "ηλευθέρωσε ημάς ο του Σωτήρος θάνατος".

Σύμφωνα με τον Μάξιμο τον ομολογητή, ο Χριστός βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις εντολές Του.
Οπότε, όποιος τις τηρεί με όλη την καρδιά του, ενώνεται μαζί Του.
Έπρεπε πρώτα να συντριβεί το κράτος της αμαρτίας, για να ανθίσει στα ερείπιά της ο φωτεινός βλαστός της θείας ζωής.
Έπρεπε προηγουμένως να καταβληθεί η θλίψη, για ν’ ακολουθήσει η υπέρτατη χαρά.

Ο πρώτος λόγος του αναστηθέντος Χριστού στις μυροφόρες ήταν το “χαίρετε”.
Η χαρά χαρακτηρίζει τη ζωή των αληθινών χριστιανών.
Το “χαίρετε” είναι ο καλύτερος και ωραιότερος χαιρετισμός για παντού και πάντοτε.
Ο αναστηθείς Χριστός χάρισε την αφοβία του θανάτου στον κόσμο.
Ο σύγχρονος άνθρωπος από το φόβο του μην πεθάνει πεθαίνει πριν πεθάνει.
Η αγωνία του θανάτου που πνίγει τον κόσμο βρίσκει διέξοδο μέσα στην πίστη της Ανάστασης του Χριστού.
Με την Ανάστασή του ο Χριστός χαρίζει αληθινή χαρά στον άκοσμο κόσμο, ειρήνη στον ανειρήνευτο άνθρωπο, ζωή στην ψευτοζωή και παλιοζωή, ελπίδα στα πολλά αδιέξοδα, βεβαιότητα χαράς ουράνιας, όπως γράφει ο μοναχός Μωυσής o αγιορείτης.


Ας κρατήσουμε αναμμένες τις λαμπάδες της ψυχής μας,  
ώστε «η του Χριστού αγία Ανάστασις»
η Λαμπρή, η ημέρα «ην εποίησεν ο Κύριος»
που έντυσε με φως την κτίση και την οικουμένη 
να φωτίσει και τη δική μας ζωή!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Φίλες και φίλοι συν-ταξιδιώτες!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
ΦΩΤΙΣΜΕΝΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

25 σχόλια:

ΕΛΕΝΑ είπε...

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά Βασιλική μου!
Η Ανάσταση του Χριστού χαρίζει πάνω απ' όλα ελπίδα!
Να είσαι πάντα καλά!

ΔΥΣΠΙΣΤΟΣ είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ!!

Ξανθή είπε...

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά με υγεία κι αγάπη!!!

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

….. «….. και πάλιν ερχόμενος…..»….: αμ, δε….!.....

…..Και τον περιμένουν οι ‘’πλανεμένοι’’ σε 2η παρουσία –του…., λες κι έγινε η 1η….,
όμως, μάταια…., που για τότε μιλούν όλοι –τους…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,

* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / » :
[Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,

* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου» :
[Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,

* Ιάκωβος : «….. διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει» : [Ιακώβου : κεφ. 5 , εδ. 8.]….,

* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /,
να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
κατά την έλευσίν του» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,

* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,

* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,

* Παύλος : « …..και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
το τέλος των αιώνων» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,

* Παύλος : «….. καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα…..» :
[Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 25.]….,

* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,

* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού» :
[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,

* Πέτρος : «..... Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 7.]….,

* Πέτρος : «..... διά την σωτηρίαν, η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν» :
[Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….!

Και οι φτηνές δικαιολογίες –τους για τη ’’2α’’….. απουσία –του άκρως εμπαιχτικές.…,
δήθεν, γιατί…., πριν….. και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’….,
που, κι αυτός, απουσίασε…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Παύλος : «….. διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη /η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού/
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας,
ο υιός της απωλείας, / ο αντίχριστος /…..»…..
και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ----…..ήτοι, ο αντίχριστος…..----
να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του» :
[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3….. και εδ. 6.]….,

* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» :
[Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 30.]….,

* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!.....

* Παύλος : « Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής,
ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου,
δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν,
διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού
θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς
μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον.
Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» :
[ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 15, 16, 17, 18. ] ….!.....

…..Καλό –σας ύπνο…., ω πρόσφυγες στις γειτονιές του Άδη….:

Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.alexandros-zivas.gr
….: αποκαλυπτικές ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ όλων των αποκωδικοποιητέων…..

Diatton είπε...

Χρόνια Πολλά για τις μέρες αγαπητή Βασιλική! Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα (κι ας είναι κοινότυπη ευχή) κι από κει και πέρα, έχοντας θετικούς προσανατολισμούς, μπορούμε να πετύχουμε αρκετά...

αχτίδα είπε...

Τι όμορφη ανάρτηση, τρυφερη και αληθινή. Όποιος δεν πιστεύει στην άλλη ζωή ουσιαστικά είναι κενός.Φίλη μου να είσαι καλά και οτι επιθυμείς.

zeidoron είπε...

Χριστός Ανέστη,Χρόνια Πολλά αγαπητή Βασιλική!
Μακάρι το φως της Αναστάσεως να φωτίζει τη ζωή μας.

big mama είπε...

Χριστός Ανέστη Βασιλική! Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία!

apinkdreamer είπε...

χρονια πολλα!!!

stavroulazerva είπε...

Χρόνια πολλά!!!!
Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο!

VASILIKI είπε...

Blogger ΕΛΕΝΑ

Ευχαριστώ πολύ!
Xρόνια πολλά και να χαίρεσαι ότι αγαπάς Έλενα!
Μακάρι η Ανάσταση να μας χαρίσει ελπίδα και φώτιση!

VASILIKI είπε...

Blogger ΔΥΣΠΙΣΤΟΣ

Αληθώς ο Κύριος, φίλε Σταύρο!
Χρόνια πολλά,με υγεία και ευλογία επίσης!

VASILIKI είπε...

Blogger Ξανθή

Σ΄ ευχαριστώ Ξανθή μου, επίσης!!!

VASILIKI είπε...

Ανώνυμος Αλέξανδρος Ζήβας

Αλέξανδρε, τί να σου πω...
Δεν θα κρίνω, ούτε θα διαγράψω το σχόλιό σου.
Ο καθένας, σύμφωνα με την δική του αντίληψη κρίνει, αποδέχεται ή απορρίπτει τα πάντα σ' αυτή τη ζωή.
Να είσαι καλά.

VASILIKI είπε...

Blogger Diatton

Καλέ μου φίλε Διάττων, σ' ευχαριστώ!
Χρόνια πολλά, επίσης, με υγεία και θετική διάθεση!

VASILIKI είπε...

Blogger αχτίδα

Καλή μου Αχτίδα να είσαι καλά!
Σ' ευχαριστώ...
Εύχομαι να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου και να την καμαρώνεις να μεγαλώνει και να εξελίσσεται.
Με υγεία και αγάπη πάντα!

VASILIKI είπε...

Blogger zeidoron

Αγαπητέ φίλε zeidoron σ' ευχαριστώ!
Χρόνια πολλά, φωτισμένα και ευλογημένα σε σένα και στην οικογένειά σου, επίσης!

VASILIKI είπε...

Blogger big mama

Μαρία μου, σ'ευχαριστώ πολύ!
Να είμαστε καλά και να επικοινωνούμε...
Χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη!

VASILIKI είπε...

Blogger apinkdreamer

Ευχαριστώ, επίσης, Χρόνια πολλά!
Να είσαι καλά!

VASILIKI είπε...

Blogger stavroulazerva

Σταυρουλίτσα σ' ευχαριστώ!
Χρόνια πολλά και
Καλή εβδομάδα πλέον!

λυγερη είπε...

ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η απόφασή μου να επισκεφτώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα blogs για να ζητήσω την συνειδητή συμμετοχή μας στην διαμαρτυρία
Online petition - Είναι έγκλημα η κατάργηση του δικαιώματος των ΑμεΑ να ζήσουν σαν άνθρωποι
υπερβαίνει τις Αρχές και τα όρια μου τα οποία υποχωρούν μπροστά στην ιερότητα αλλά και την αναγκαιότητα του σκοπού αυτής της διαμαρτυρίας.
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση
http://ligery.pblogs.gr
http://pygemos.blogspot.com

Πόπη είπε...

Bασιλική μου, Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά, Υγεία και ευτυχία σε σένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Ας κρατήσουμε αναμμένες τις λαμπάδες της ψυχής μας...
Χριστός Ανέστη, Ελπίς Ανέστη!!!

VASILIKI είπε...

Blogger λυγερη

Αγαπητή Λυγερή, έχεις τη συμπαράστασή μου στην δίκαιη αυτή και ανθρώπινη διαμαρτυρία.
Εύχομαι ολόψυχα να έχει θετικά αποτελέσματα.

VASILIKI είπε...

Blogger Πόπη

Ευχαριστούμε Πόπη μου!
Κι εσύ να είσαι πάντα καλά και να προσφέρεις αυτό που με τόση αγάπη κάνεις στους συνανθρώπους μας.
Χριστός Ανέστη!
Χρόνια πολλά, χαρούμενα και ευλογημένα!

Ανώνυμος είπε...

Καταπληκτικό μπλογκ κι αυτό, χριστιανικό. Διαφωτίζουν καλά και τα λινκ για να φαίνεται και ο ιδιοκτήτης. www.alexandros-zivas.gr

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails Bookmark and Share